Heeft u toch een lening nodig?

From: 10@01.gg
Domain: IP info 01.gg
MX-server: IP info server.01.gg
Size: 2365 Bytes
Create: 2020-10-06
Update: 2020-10-06
Score: 0
Safe: Yes

Hallo ! Sorry voor de vertraging, maar we hebben te veel bestanden op ons niveau Ik bevestig de ontvangst van je bericht en vertel je dat ik het ben in staat om aan uw verzoek te voldoen, ongeacht uw situatie noodsituatie. Ik laat u de voorwaarden en informatie achter met het oog op het verkrijgen van de lening. je moet weten dat mijn voorwaarden heel precies zijn: - De lener moet 18 jaar of ouder zijn en niet in een betalingsincidentbestand verschijnen. - De rente op het gevraagde bedrag is 3% per jaar over de volledige looptijd van de lening - De maximale duur van de vergoeding varieert van 1 jaar tot 30 jaar om te voorkomen dat u in strijd komt met de wet op woeker. - De lener heeft een leningsovereenkomst en een kredietverzekeringscertificaat ondertekend. De verzekering dekt u in geval van overlijden, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie, totale arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval (No. 0081 FACL) en verlies van werk als gevolg van een vrijgesteld ontslag. - De eerste terugbetaling vindt plaats 6 maanden na ontvangst van het geld op uw bankrekening. Alle credits zijn onder voorbehoud van verificatie van de verstrekte informatie en acceptatie door de geldgever. Om een goede samenwerking te hebben, moet alles gebeuren in een wederzijds vertrouwen en volgens de regels en wetgeving in deze kwestie, omdat het de basis en de basis is van alle goede zakelijke relaties en juridische acties. Hier zijn in het kort de voorwaarden voor het verkrijgen van de lening. Ik zal heel graag je helpen Wachtend op je te lezen bedrag te lenen in euro ........ ?????? Leentijd: ................... ?????? Naam : ...................?????? Gegeven namen: ................... ?????? Geslacht: ................... ?????? Locatie: ................... ?????? Adres: ................... ?????? stad: ................... ?????? Land: ................... ?????? Geboortedatum: ................... ?????? Maandelijks inkomen: ................... ?????? jaarlijks inkomen Beroep: ................... ?????? mobiele telefoon: ................... ?????? een fotokopie van uw identiteitskaart of paspoort: ......... ?????? zo snel mogelijk wachten op kalfsvleesinformatie om door te gaan naar de volgende stap, bedankt voor uw begrip Grüße, Nicolas Alexander / MD LeadWay Finance Inc. TEL: +380 668197896 Anruf // WhatsApp leadway.finance@aol.com

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.