Wybierz hybrydowe Suzuki i zyskaj do 7000 zł. Sprawdź!

From: mailing@mb2bmedia.pl
Domain: IP info mb2bmedia.pl
MX-server: IP info sdc14smtp195.senderus.pl
Size: 3428 Bytes
Create: 2020-07-01
Update: 2020-07-01
Score: 2
Safe: Yes

Outbound domains: mail.mailingsender.pl |

Jeżeli nie możesz przeczytać tej wiadomości, kliknij tu
 
Suzuki Hybrid. Zyskaj do 7000 PLN.


Wiadomość została wysłana na zlecenie SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O. ul. Połczyńska 10 01-378 Warszawa tel.: +48 (22) 32 94 100.

Administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane i podmiotem odpowiedzialnym za realizację wysyłki oraz właściwym dla rozpatrywania roszczeń i reklamacji jest MobileB2B sp. z o.o, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000483531 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 521-365-87-14, kapitał zakładowy 5.000 zł. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta . W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w link . MCO1-MJG66M
 

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.