Đổi tên

Create: 2022-01-26
Update: 2022-05-14
Score: 29
Safe: Yes

Hi Quỳnh Hương, Chúng tôi đã xem xét báo cáo của bạn, hiện tại vấn đề về tài khoản của bạn đã được giải quyết. Nếu vấn đề này tái diễn, vui lòng trả lời thư này kèm theo các thông tin chi tiết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp bạn. Nếu bạn có thêm câu hỏi về các tính năng, thông tin mới hoặc chính sách của Facebook, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp: https://www.facebook.com/help?ref=cr Cảm ơn bạn!