Zakupy dla firm bez wychodzenia z domu. Przygotuj się na 5G z najnowszym Samsung Galaxy S20+ 5G.

From: mailing@mb2bmedia.pl
Domain: IP info mb2bmedia.pl
MX-server: IP info sdc19smtp208.senderus.pl
Size: 4348 Bytes
Create: 2020-03-26
Update: 2020-03-27
Score: 2
Safe: Yes

Outbound domains: mail.mailingsender.pl |

Jeżeli nie możesz przeczytać tej wiadomości, kliknij tu
 
Pobierz grafikę, aby zobaczyć treść


Wiadomość została wysłana na zlecenie Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

Administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym dane i podmiotem odpowiedzialnym za realizację wysyłki oraz właściwym dla rozpatrywania roszczeń i reklamacji jest MobileB2B sp. z o.o, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, nr KRS 0000483531 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 521-365-87-14, kapitał zakładowy 5.000 zł. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

z Biurem Obsługi Klienta . W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, klikając w link . MCO1-MGG13D

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.