PicturePush: Your videoqdn9r Pro-account has expired.

From: info@picturepush.com
Domain: IP info picturepush.com
MX-server: IP info s003.picturepush.com
Size: 1142 Bytes
Create: 2021-02-20
Update: 2021-02-21
Score: 0
Safe: Yes

Dear videoqdn9r, (Nederlandse tekst onderaan) Your pro-account has expired on 2021-02-20. please log in to your account and go to : https://videoqdn9r.picturepush.com/upgrade to renew your account. Starting now, you will no longer be able to use the features related to the pro-account. If you do not renew within 1 month we withhold the right to delete the images in your account. If you do not plan to renew, please let us know how we can improve our service to convince you otherwise. Thanks, The PicturePush Team ========================================================= Uw pro-account is verlopen op 2021-02-20. Log in op uw account en ga naar : https://videoqdn9r.picturepush.com/nl/upgrade om uw account te vernieuwen. Vanaf nu kunt u niet meer gebruik maken van de voordelen die horen bij het pro-account. Als u niet binnen 1 maand vernieuwd behouden wij ons het recht voor om de afbeeldingen te verwijderen. Als u niet van plan bent om te vernieuwen, laat ons dan weten wat wij kunnen doen om u toch te overtuigen. Bij voorbaat dank, Het PicturePush Team -- https://picturepush.com/ Photo and Movie Sharing

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.