Zmiana hasła

Create: 2020-06-24
Update: 2020-07-06
Score: 0
Safe: Yes

Outbound domains: app.mojeplatnosci.pl | www.youtube.com |
MojePłatności.pl
Zmiana hasła

Kliknij w link poniżej, aby zmienić swoje hasło.

https://app.mojeplatnosci.pl/Ticket/DoAction?ticket=13481A22A866940EB8FC4B128365D84AEC8B49D4B73D74406EBF7002A823D8EA


Jeśli nie inicjowałeś procedury zmiany hasła zignoruj tę wiadomość.

Dołącz do nas YouTube
Opłać rachunki
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie — prosimy na nią nie odpowiadać. MojePlatnosci.pl jest serwisem BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie. Wiadomość została wysłana przez BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe: ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, tel: 12 2933400; adres strony internetowej www.billbird.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038732, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.490.368,00 zł, wpłaconym w całości, posiadającą NIP 6762165116.

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.