Zadbaj o hamulce w swoim Fordzie! Sprawdź nową promocję!

From: mailing@nk.pl
Domain: IP info nk.pl
MX-server: IP info mx21.mailing.nk-net.pl
Size: 6211 Bytes
Create: 2018-04-17
Update: 2018-04-17
Score: 0
Safe: Yes

Outbound domains: s.mailing.nk-net.pl |
Zadbaj o hamulce w swoim Fordzie. Sprawdź »
FORD Motorcraft
Zadbaj o hamulce w swoim Fordzie. Przednie klocki hamulcowe z wymianą już od 289 PLN.
Zadbaj o hamulce w swoim Fordzie. Przednie klocki hamulcowe z wymianą już od 289 PLN.
Sprawdź

Otrzymałeś tę wiadomość ponieważ na stronie www.nk.pl udzieliłeś zgody na otrzymywanie informacji handlowych od spółki prowadzącej portal NK.pl. Wiadomość przesłana przez Onet S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000007763, NIP 734-00-09-469, kapitał zakładowy 7 580 648,00.zł (wpłacony w całości), na zlecenie Media Impact Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000475673, kapitał zakładowy spółki (wpłacony): 880 000 zł, NIP: 5213655064, działającej na zlecenie:
Ford Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,  02-677 Warszawa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000026050, NIP 526-00-19-312,  Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Zasady wysyłania mailingu: www.nk.pl, mailing@nk.pl.
Ta wiadomość została wysłana na adres emy.crenn.7@sexboxx.ml. JeśliInieIchcesz otrzymywać informacji handlowych w przyszłości, skorzystaj z tego linka.

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.