Chúng tôi nhận thấy bạn đã đăng ký với XTB vài ngày trước.

Create: 2021-05-08
Update: 2021-09-25
Score: 8
Safe: Yes

Outbound domains: asia.xtb.com |
Logo phone.png +84 287 300 3301
Chúng tôi nhận thấy bạn đã đăng ký với XTB vài ngày trước.
Bạn có cần nhân viên quản lý tài khoản hỗ trợ vấn đề gì không?
Please enable images to view this content

Hong

Chúng tôi nhận thấy bạn đã đăng ký với XTB vài ngày trước. Nhân viên quản lý tài khoản của bạn sẽ sớm liên hệ với bạn để hỗ trợ mở tài khoản.

Nếu bạn cần hỗ trợ ngay, chỉ cần nhấp vào đây và nhân viên XTB sẽ nhanh chóng liên hệ sớm với bạn:

LIÊN HỆ VỚI TÔI

Please enable images to view this content

Giao dịch như
José Mourinho
Chọn XTB!

José Mourinho

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.