Ai đó đã báo cáo bạn mạo danh

Create: 2018-07-14
Update: 2018-07-14
Score: 0
Safe: Yes

Hi Trung, Xin chào! Có vẻ như tài khoản có tên Nguyễn Đăng Trung đã bị vô hiệu hóa do giả mạo người nào đó. Điều này trái với Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, vui lòng truy cập liên kết bên dưới: https://www.facebook.com/communitystandards#using-your-authentic-identity Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, vui lòng trả lời thư này kèm theo giấy tờ tùy thân hoặc tài liệu khác có ảnh, tên và ngày sinh của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại giấy tờ tùy thân và tài liệu mà chúng tôi có thể sử dụng để xác nhận danh tính của bạn trong Trung tâm trợ giúp: https://www.facebook.com/help/159096464162185/?ref=cr Nếu bạn gặp các sự cố chung khi đăng nhập vào tài khoản của mình, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp để biết các mẹo khắc phục sự cố và các cách khác để được trợ giúp: http://www.facebook.com/help/login Cảm ơn bạn! Đội ngũ Facebook

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.