Tony_Stark replied to your post in [Tâm sự][Chuyện khó xử] Bị anh em thân thiết mượn tiền phải làm sao ?

Create: 2019-08-16
Update: 2019-08-16
Score: 0
Safe: No

Hey mrT! Tony_Stark replied to your post (#1) in [Tâm sự][Chuyện khó xử] Bị anh em thân thiết mượn tiền phải làm sao ?. https://vozforums.info/d/8210/15 --- @mrT#93832 đơn giản thôi, anh thấy cho ổng được chỗ tiền nợ (cũ & mới) thì cho vay tiếp còn ko thì dừng thôi [e=boss]

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.