Đặt lại mật khẩu Facebook

Create: 2018-07-14
Update: 2018-07-16
Score: 9
Safe: Yes

Outbound domains: www.facebook.com |
 
  Xin chào Myta, Mật khẩu Facebook của bạn đã được đặt lại bằng địa chỉ email này tathamarcya25@yahoo.com vào Thứ Bảy, 14 Tháng 7, 2018 lúc 15:56 (UTC+07).  Thiết bị: A37 Địa chỉ IP: 182.1.74.104 Nhà cung cấp: Telkomsel Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn. Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo vệ tài khoản của bạn . Trân trọng cảm ơn! Đội ngũ bảo mật của Facebook    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xin chào Myta,
Mật khẩu Facebook của bạn đã được đặt lại bằng địa chỉ email này tathamarcya25@yahoo.com vào Thứ Bảy, 14 Tháng 7, 2018 lúc 15:56 (UTC+07). 
Perangkat: A37
Alamat IP: 182.1.74.104
Operator: Telkomsel
Nếu bạn đã làm điều này, bạn có thể bỏ qua email này một cách an toàn.
Nếu bạn đã không làm điều này, vui lòng bảo vệ tài khoản của bạn.
Trân trọng cảm ơn!
Đội ngũ bảo mật của Facebook
 
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới ehab.forex@secmail.gq. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025
   
 

Want to protect your real email from messages like this? Use TempM email and be more secure on the internet.